Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia IntézetSzociológia BA nappali tagozat2010/2011 tanév. II. félévSzociálpszichológia I. (elmélet)

Szociálpszichológia I. (gyakorlat)

Előadó: Csepeli GyörgyA tantárgy célja

A Szociálpszichológia I. (elmélet) célja hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára az interaktivitás terében zajló szociálpszichológiai jelenségek megértését szolgáló fontosabb elméletekbe és megismertesse velük a vonatkozó empirikus eredményeket. A Szociálpszichológia I (gyakorlat) célja, hogy a hallgatók az egyes órákon tárgyalt jelenségekkel a vizsgálat oldaláról, élményközpontúan is megismerhessék. A félév során folyamatosan haladva az „Én” és a „Másik” között létesülő viszony jelenségei kerülnek tárgyalásra, majd a sor bővül a kiscsoporttal és a kiscsoport folyamataival. A kurzust a spontán, a szervezett, a virtuális és járvány-szerűen fejlődő tömegjelenségek tárgyalása zárja.Követelmények

A félév során a hallgatók kötelesek az e-learning kurzus által előírt menetrend szerint az egyes órák anyagával foglalkozni. A gyakorlatokon való részvétel kritériuma az egyes órákhoz kapcsolódó animációk és (kísérleti) demonstrációk nyomon követése. A hallgatók a Szociológiai Intézetben kapnak azonosítót az e-learning kerethez való kapcsolódáshoz, melyen belül a Szociálpszichológia I. (SZPI) tárggyal kötelesek foglalkozni (digitalisegyerem.hu) . Az elméleti kurzust kollokvium, a gyakorlatokat gyakorlati jegy zárja.

Módszer

Az órákon előadások, filmek, csoportviták, hallgatói prezentációk váltakoznak.

Menetrend


II. 17.

Elmélet (14-16)

Az én és a Másik

A társas helyzet, társas hatások

Az interakció

Gyakorlat (16-18)

„Az infánsnő születésnapja” Szász János filmje

Az X-Y kísérlet eredményeinek megvitatásaIII.3.

Elmélet (14-16)

A kommunikáció architektúrái

Analóg és digitális jelek

A nyelv szemiotikai, kommunikációs, kognitív és pragmatikai funkciói

Gyakorlat (16-18)

Az „Infánsnő születésnapja” megvitatása

„Kommunikáció” animáció megvitatásaIII.24.

Elmélet (14-16)

Személyészlelés

Személyközi kapcsolatok

Gyakorlat (16-18)

Zefirelli: Romeo és Julia megtekintése

Tiziano III. Ince

Rafaello: III. PálIV.7.

Elmélet (14-16)

Társadalmi szerep

Konformitás

Gyakorlat (16-18)

Film: Kaliforniai kísérletek

(Milgram, Zimbardo)

IV.21.

Elmélet (14-16)

Vezetés

Hatalom

Gyakorlat (16-18)

Vas Judit: Módszerek c. filmjének megtekintése

V.5.

Elmélet 14-16

Csoportdöntés

Tömeg

Gyakorlat 16-18

12 dühös ember c. film megtekintéseIrodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris. 74-96. 143-201, 305-451.