2018/19 - II. félév

Miskolci EgyetemKulturális összehasonlító pszichológiaCsepeli GyörgyA tantárgy célja

A kurus során a hallgatók megismerkednek a különböző kultúrák által formált valóságok találkozásából adódó konfliktusokkal, melyek az eltérő magától értetődőségi rendszerekből adódnak. A következmény a rosszindulatú társadalmi folyamatok elszabadulása, a megértés és a kooperáció akadályoztatása. A kurzusban arra is figyelmet fordítunk, hogy miként lehet a konfliktusokat oldani, a kultúrák békés egymás mellett élését elősegítő toleranciát fokozni.

Menetrend

2019. március 99-10 A kulturálisan megformált társadalmi valóság szerkezete10-11 A rosszindulatú társadalmi folyamatok11-13 Idegen közöttünk c, film megtekintése14-15 Toleranciára nevelés: A Tanuk Színháza16-19 Az empátia, a tolerancia, a kooperáció kultúrájaKövetelmény

A félév végén minden hallgató készít egy dolgozatot Lehár Ferenc, A mosoly országa c. operettje alapján, bemutatva és elemezve az operettben megjelenített kultúraközi konfliktust.

Irodalom

Bodolay, László (szerk.) 2015. Kultúra, migráció, kommunikáció. Budapest: SALDO Kiadó

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 273-376.o