Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

 

2013/2014-es tanév. I. félév.

 

BTSCL05

BTSCL06

Szociálpszichológia II. (elmélet és gyakorlat)

 

A Szociálpszichológia II. folytatja a Szociálpszichológia I. által megkezdett elméleti és gyakorlati stúdiumokat. A Szociálpszichológia I. esetében az volt a kérdés, hogy miként él az ember a társdalomban. Most azt a kérdést vizsgáljuk, hogy miként él a társadalom az emberben. A félév során kitüntetett figyelmet szentelünk a kognitív szociálpszichológia problémáinak, beleértve az attitűdök, a racionalizáció, az önigazolás, a döntés valamint az identitást érintő társadalmi nagycsoportok témaköreit. A kurzus során a digitális egyetem e-learning anyagait használjuk, ugyanúgy mint az első félévben (SPP”). A használathoz minden hallgató személyes azonosítót kap a Szociológiai Intézetben.

 

Követelmények

 

Az online (SZP2) kurzus rendszeres látogatása. A demonstrációkban bemutatott kísérletek elvégzése. Az előadások és gyakorlatok látogatása. A gyakorlati feladatok elvégzése.

 

Irodalom

 

Aronson, E. 2010. Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás lélektana. Budapest: Ab Ovo.

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 172-185., 204-301, 455-533.

Csepeli Gy., Prazsák G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Budapest: Apeiron.

 

Menetrend

Nov.9.

9-12 ElméletA társadalmi megismerés.

A bizonytalanság és redukciója. Jelentés-éhség. A megérés és a magyarázat. Az értékelés-. Önvédelem, affiliációs szükségletek. A hétköznapi tudás. Tipizációk, relevanciák. A szociális reprezentációk.

A vélemény, a nézet és a nézetrendszer

Begyázatlanság és beágyazódás. (kognitív, szociális, szituatív, személyiség)

Az attitűdök a kognitív egyensúly

Az attitűdök funkciói. Az attitűdök kutatása. Az kognitív egyensúly (Heider, Festinger, Osgood.)

13-18 Gyakorlat

Módszertan

Kvalitatív kutatás

Nem beavatkozó módszerek

A kísérlet

Skálák, kérdőívek (F skála, SDO skála)Dec.7

Elmélet 9-12

Értékek

A „Semmi” válaszfala. Érték és élet. Értékek a személyiségben és a társadalomban.

A döntés

A döntési helyzet felmerülése. Kívánatosság és valószínűség. Döntési hibák

A társadalmi nagycsoportok

A csoportok teremtése. Kategorizáció, a sztereotipizáció és az előítéletek

Társadalmi identitás

Az „én” és a „mi”. Tajfel és Turner társadalmi identitás elmélete

Gyakorlat 13-18

Hallgatói prezentációk

Önigazolás

Bűnbakkeresés

Irigység

Összeesküvés elméletek

Politikai hisztéria

Rémhír