Miskolci Egyetem, BTK Szociológiai Intézet

2012/2013 tanév II. félév

Levelező tagozat BA szociális munkás (NTBLSZM406)

Szociálpszichológia I.

Előadó: Csepeli György  

A tantárgy célja

A Szociálpszichológia I. (elmélet célja, hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára az interszubjektivitás terében zajló szociálpszichológiai jelenségek megértését szolgáló fontosabb elméletekbe és megismertesse velük a vonatkozó empirikus eredményeket.  A félév során folyamatosan haladva az „Én” és a „Másik” között létesülő viszony jelenségei kerülnek tárgyalásra, majd a sor bővül a kiscsoport és a tömeg folyamatainak megvitatásával.

Követelmények

A félév során a hallgatók kötelesek az e-learning kurzus által előírt menetrend szerint az egyes órák anyagával foglalkozni. A gyakorlati jegyek az egyes órákhoz kapcsolódó animációk, és kísérleti demonstrációk nyomon követésének függvényei. A hallgatók a Szociológiai Intézetben az e-learning kerethez kapnak azonosítót (digitalisegyetem.hu), melyen belül az (SZP1) tárggyal kötelesek foglalkozni.

Az elméleti kurzus kollokvium, a gyakorlatot gyakorlati jegy zárja.

Módszer

Előadás, film, csoportvita, hallgatói prezentáció, szociodráma

IV.9

(9-13)

Az én és a Másik (Szász J: „Az infánsnő születésnapja”)

A társas helyzet, társas hatások, interszubjektivitás

Az interakció. Együttműködés. Verseny, Harc.

A kommunikáció architektúrái

Személyészlelés

Interszubjektiv kapcsolatok

(14-18)

Társadalmi szerep

Kiscsoport

Segítségnyújtás, Önsegítés

V.11.

Elmélet (9-11)

Személyközi kapcsolat

Társadalmi szerep

Vezetés-Hatalom (Vas Judit: Módszerek)

Csoport

Tömeg

Gyakorlat(13-18)

Kaliforniai kísérletek (film)

Hallgatói prezentációk

Irodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 74-96. 143-201. 305-451)