Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

 

2011/2012-es tanév. I. félév.

 

BTSCL05

BTSCL306

 

Szociálpszichológia II. (elmélet és gyakorlat)

 

A Szociálpszichológia II. folytatja a Szociálpszichológia II. által megkezdett elméleti és gyakorlati stúdiumokat. Míg a Szociálpszichológia I. esetében az volt a kérdés, hogy miként él az ember a társadalomban, most azt a kérdést vizsgáljuk, hogy miként élt a társadalom az emberben. A félév során kitūntetett figyelmet szentelünk a kognitív szociálpszichológia problémáinak, beleértve az attítūdök, a racionalizáció, az önigazolás, a döntés, valamint az identitást érintõ társadalmi nagycsoportok témaköreit.  A kurzus során a digitális egyetem e-learning anyagait használjuk, ugyanúgy mint az elsõ félévben (SZP2).  A használathoz minden hallgató személyes azonosítót kap a Szociológiai Intézetben.

 

Követelmények

 

Az on line kurzus rendszeres látogatása. A demonstrációkban bemutatott kísérletek  elvégzése. Az elõadások és gyakorlatok látogatása. A gyakorlati feladatok elvégzése.

 

 

Irodalom

 

Aronson, E. 2010. Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás lélektana . Budapest: Ab Ovo.

 

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris.  172-185, 204-301, 455-533.

 

Csepeli, Gy. Prazsák G. Murányi I. 2011. Új tekintélyelvūség. Budapest:Apeiron

 

IX. 17

 

9-12 Elmélet 

 

A társadalmi megismerés.

 

Tények és értékek, önvédelem, affiliációs szükségletek, pragmatizmus. Hétköznapi tudás. Tipizációk, relevanciák.

 

A vélemény, a nézet és a nézetrendszer

 

Beágyazatlanság és beágyazottság (kognitív, szociális és perszonális)

 

 

Az attitūdök és a kognitív egyensúly

 

Az attitūdök genezise és összetevõi. Heider, Festinger, Osgood pszicho-logikai elméletei.

 

 

13-18 Gyakorlat

 

Nem beavatkozó és beavatkozó módszerek. A kísérlet.

 

Skálák, kérdõívek (Dogmatizmus, „F”-skála, SDO)

 

Bertolucci: A megalkuvó c. film megtekintése

 

XII.3.

 

 

9-12. Elmélet

 

Önigazolás

 

Az attribúció, a racionalizáció és a būnbakkeresés lélektana.

 

Értékek

 

A kognitív rendszer központja. Az értékek és a társadalom.

 

 

A döntés

 

A döntési helyzet felmerülése. Kívánatosság és valószínūség. Döntési hibák.

 

A társadalmi nagycsoportok

 

A kategorizáció, a sztereotipizáció, az elõítéletek

A többség és a kisebbség.

 

A társadalmi identitás

 

A társadalmi identitás elméletei (esszencializmus, konstruktivizmus, szituacionalizmus)

 

 

13-18. Gyakorlat

 

Aronson, E. 2010. Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás lélektana c. könyv hallgatói bemutatása.

 

Hamilton-Gifford kísérlet megbeszélése

 

A bukás c. film (A rossz döntések anatómiája)