Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

 

2012/2013-as tanév. II. félév.

 

Levelező tagozat BA szociológia

Szociálpszichológia I. (elmélet) BTSCL208

Szociálpszichológia  (gyakolat)BTSCL207

Előadó: Csepeli György

 

Szociálpszichológia I. (elmélet és gyakorlat)

A tantárgy célja

A Szociálpszichológia I. (elmélet célja, hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára az interszubjektivitás terében zajló szociálpszichológiai jelenségek megértését szolgáló fontosabb elméleteibe és megismertesse velük a vonatkozó empirikus eredményeket. A Szociálpszichológia I. (gyakorlat) célja, hogy a hallgatók az egyes órákon tárgyalt jelenségeket a vizsgálat oldaláról, élményközpontúan is megismerhessék. A félév során folyamatosan haladva az „Én” és a „Másik” között létesülő viszony jelenségei kerülnek tárgyalásra., majd a sor bővül a kiscsoport és a tömeg folyamatainak megvitatásával.

Követelmények

A félév során a hallgatók kötelesek az e-learning kurzus által előírt menetrend szerint az egyes óták anyagával foglalkozni. A gyakorlati jegyek az egyes órákhoz kapcsolódó animációk, és kisérleti demonstrációk nyomon követésének függvényei. A hallgatók a Szociológiai Intéezetben az e-learning kerethez kapnak azonosítót (digitalisegyetem.hu), melyen belül az (SZP1) tárggyal kötelesek foglalkozni.

Az elméleti kurzus kollokvium, a gyakorlatot gyakorlati jegy zárja.

 

Módszer

Előadás, film, csoportvita, hallgatói prezentáció, szociodráma

 

V. 04.

Elmélet (9-13)

Az én és a Másik (Szász J: „Az infánsnő születésnapja”)

A társas helyzet, társas hatások, interszubjektivitás

Az interakció. Együttműködés. Verseny, Harc.

 A kommunikáció architektúrái

Személyészlelés

Gyakorlat (14-18)

Szociodráma (Borbély Sándor)

V.11.

Elmélet (9-11)

Személyközi kapcsolat

Társadalmi szerep

Vezetés-Hatalom (Vas Judit: Módszerek)

Csoport

Tömeg

Gyakorlat(13-18)

Kaliforniai kísérletek (film)

Hallgatói prezentációk

Irodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 74-96. 143-201. 305-451)