Miskolci Egyetem

Szociológiai Intézet2014/2015-es tanév. I. félév.A mai magyar társadalom lélektana (BTBNSZM518)Időpont: Csütörtök 12-14

Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a magyar társadalom újszerű leírásához és megértéséhez szükséges alapfogalmakba és elméleti paradigmákba. A kurzus során elsősorban a „puha”, társadalomlélektani meghatározókat tárgyaljuk, felhasználva  a téma klasszikusai, Karácsony Sándor, Bibó István, Erdei Ferenc, Makkai János, Lükő Gábor, Pataki Ferenc, Buda Béla írásait.  Bemutatjuk az újabb nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeit is.Menetrend

IX. 11. A magyar társadalom a XX.században

Lemaradás, hanyatlás, kiszorulás

Tomka B. 2011. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Budapest: Akadémiai

IX. 18. Nemzettudat

Kultúrnemzet és államnemzet konfliktusa, kettősség, hasadás, széthúzás, illúziók és realitás, államiság hiánya, késői függetlenség, nemzeti autizmus, önsajnálat és dicsekvés

Bibó, I. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (185-266)

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem (569-620) In Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető I. köt.

Lükő G. 1942. A magyar lélek formái. Budapest: Exodus

Karácsony S. (1939) 1982 A magyar észjárás. Budapest: Magvető

IX.25. Kettős társadalom

Feudális és polgári struktúrák egymás mellett élése, város és vidék, szociális entrópia rezisztencia, Makó példája.

Erdei Ferenc, 1984. Makó társadalomrajza. In Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei.  Történelem és társadalomkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó

X. 16. Értékek a mai magyar társadalomban –Panaszkultúra

Individualizmus és kollektivizmus. Negatív modernizáció. Üres individualizmus. Reprezentáció és teljesítmény. Állandóság és változás az értékrendben.

Csepeli Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus In Simon, J. (szerk.) Húsz éve szabadon Közép-Európában. Budapest: Konrad Adenauer Alapítvány. 264-280.

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest:Kossuth. 329-338.

X.30. Bizalom és bizalmatlanság

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 85-89

Dessewffy T. 2014. A gonosz szociológiája. Budapest: Geopen

XI. 6. Tekintélyelvűség

Előítéletek, xenofóbia, társadalmi távolság, diszkrimináció

Csepeli Gy., Murányi I., Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség. Budapest: Apeiron

XII.4. Traumák

A társadalmi trauma. Trianon és Holocaust. A traumák feldolgozási módjai.

Alexander, Jeffrey. Trauma. A Social Theory. London: Polity

XII. 12. Társadalmi egyenlőtlenség

Társadalmi struktúra, társadalmi mobilitás, Pareto-szabály, társadalmi igazságosságérzet

Kolosi T. 1990. Egyenlőtlenségtudat nemzetközi összehasonlításban (Társadalmi Riport)

Róbert Péter, 1994. Egyenlőtlenségtudat. In Társadalmi Riport

Sági Matild 1996. Egyenlőtlenségek és egyenlőtlenségtudat. In Társadalmi RiportSzámonkérés

Esszé (6-10 oldal) megbeszélés alapján

Vizsga (szóbeli)