Miskolci Egyetem

BTK. Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet

 

2019/2020 tanév. I. félév

Szociológia MA. Levelező tagozat

 

A marginalitás szociálpszichológiája

 

előadó

Csepeli György



Október 12

14-19

A marginalitás mint sors

Stigmatizáció

Film: Forman: Száll a kakuk fészkére

 

Október 19

14-19

A film megbeszélése

Kisebbségek

Marginalitás és deviancia

Önsegítés, empowerment

Számonkérés

Minden hallgatónak egy narratív interjút kell készítenie egy általa választott margniális csoport egy tagjával



Irodalom

Bíró Judit 1997. Démonok. Budapest: Uj Mandátum

Bíró Judit (szerk.)1998. Deviációk. Budapest: Uj Mandátum

Csepeli Gy. 2016. Szocálpszichológiai mindenkiben. Budapest: Kossuth 158-166 (önsegítés) 320-328 (Kisebbségek)