Miskolci Egyetem, BTK Szociológiai Intézet

2012/2013 tanév II. félév

Nappali tagozat, BA szociológia

Szociálpszichológia I. (elmélet)

Szociálpszichológia (gyakorlat)

Előadó: Csepeli György  

A tantárgy célja

A Szociálpszichológia I. (elmélet célja, hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára az interszubjektivitás terében zajló szociálpszichológiai jelenségek megértését szolgáló fontosabb elméletelbe és megismertesse velük a vonatkozó elmprikus eredményeket. A Szociálpszichológia I. (gyakorlat) célja, hogy a hallgatók az egyes órákon tárgyalt jelenségeket a vizsgálat oldaláról, élményközpontúan is megismerhessék. A félév során folyamatosan haladva az „Én” és a „Másik” között létesülő viszony jelenségei kerülnek tárgyalásra., majd a sor bővül a kiscsoport és a tömeg folyamatainak megvitatásával.

Követelmények

A félév során a hallgatók kötelesek az e-learning kurzus által előírt menetrend szerint az egyes óták anyagával foglalkozni. A gyakorlati jegyek az egyes órákhoz kapcsolódó animációk, és kisérleti demonstrációk nyomon követésének függvényei. A hallgatók a Szociológiai Intéezetben az e-learning kerethez kapnak azonosítót (digitalisegyetem.hu), melyen belül az (SZP1) tárggyal kötelesek foglalkozni.

Az elméleti kurzus kollokvium, a gyakorlatot gyakorlati jegy zárja.

 

Módszer

Előadás, film, csoportvita, hallgatói prezentáció, szociodráma

Menetrend

II. 21

Elmélet (12-14)

Az én és a Másik

A társas helyzet, társas hatások, interszubjektivitás

Az interakció

Gyakorlat (14-16)

Az infánsnő születésnapja” (Szász János filmje)

Az „én” kísérleti vizsgálata

 

III.7.

Elmélet (12-14)

A kommunikáció architektúrái

Analóg és digitális jelek

A nyelv szemiotikai, kommunikációs, kognitív és pragmatikai funkciói

Gyakorlat (14-16)

Önismereti tréning

III.28

Elmélet (12-14)

Személyészlelés

Személyközi kapcsolatok

Gyakorlat (14-16)

Nyugati portréfestészet

Zefirelli-Shakespeare: Romeó és Julia

IV.11

Elmélet (12-14)

Társadalmi szerep

Társas kiscsoport/Konformitás

Gyakorlat (14-16)

Kaliforniai kísérletek (Zimbardo, Milgram)

 

IV.25

Elmélet (12-14)

Vezetés

Hatalom

Gyakorlat

White-Lippitt vezetési stílus kísérlet megbeszélése

Vas Judit: Módszerek  c. filmje

V.2

Elmélet (12-14)

Csoportdönrés

Tömeg

Gyakorlat ( 14-16)

12 dühös ember c. film megtekintése és megvitatása

 

Irodalom

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 74-96. 143-201. 305-451