Miskolci Egyetem, BTK Szociológiai Intézet

2012/2013 tanév II. félév

Levelező tagozat, MA szociológia

Sikeres roma életutak

Előadó: Csepeli György  

A tantárgy célja

A tárgy célja európai kitekintéssel „sikeres” roma/cigány életutak bemutatása, illetve a kiemelkedett romák/cigányok identitástípusainak elemzése.

A félév során áttekintjük az identitás, etnikai identitás fogalmát illetve az asszimiláció-disszimiláció által kijelölt tengelyen az etnikai identitás vállalásának lehetséges formáit.

Egy Magyarországon végzett kvantitatív vizsgálatát eredményeinek ismertetésén keresztül vizsgáljuk a sikeresség fogalmát, a sikerességhez vezető utakat, mobilitási csatornákat, az erős és gyenge hálózati kötések hatásait.

Áttekintjük a téma hazai és nemzetközi kutatásait. Kiemelten foglalkozunk egy olyan kvalitatív kutatással is, amely angliai és magyarországi sikeres cigányokat/romákat vizsgált életútjuk, identitásuk vonatkozásában összehasonlító jelleggel.

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a siker és a kudarc attribúciós elméletével, az identitás-elméletekkel, a kisebbség-többség viszonyokkal, bevezetést nyernek a kisebbségi identitás lélektanába. Ez az elméleti háttér szolgál a mai magyar roma identitás konstrukcióinak megértéséhez, beleértve a sikeres roma életutakat alanyainak identitását.

Menetrend

9-12

·       A társadalmi nagycsoportok

·       A többség és a kisebbség

·       A kisebbségi identitás nyomora

·       A roma kutatás nehézségei

 

14-19

·       Az egyetlen transzeurópai kisebbség

·       A siker és a kudarc lélektana

·       Ideális felzárkózási projektek

·       (Roma siker-narratívák

 

Követelmények

A félévet kollokvium zárja. A kollokvium feltétele egy magát sikeresnek valló roma identitású személ életpályájának bemutatása

 

Irodalom

Korniss, P. Závada P. 2011.Egy sor cigány (Interjúkötet) Bp. Corvina.

Csepeli Gy. (1997.): Előítélet és antiszemitizmus. Budapest, Jószöveg.

Pataki F. (2004.): Érzelem és identitás. Budapest:UMK

Székelyi M., Örkény, A., Csepeli Gy., Barna I. (2005.): A siker fénytörései. Budapest, Sik

Tóth K. D. (2008.): Sikeres cigányok Magyarországon és Angliában. Budapest, L’Harmattan