Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

 

2012/2013-as tanév. II. félév.

 

BTKVN214 – nappali

BTPLN119 (nappali tagozat)

Hely: C/2. épület 301-es termében lesz.

Idő: Csütörtök 10-12 (II.21. III.7. III.28. IV.11. IV. 25. V.2)

Előadó: Csepeli GyörgySzociálpszichológia

 

A Szociálpszichológia tárgy célja, hogy a kulturális antrpológia szakos és politológia szakos hallgatóük megismerjék az egyén és a társadalom közötti közvetítésekkel foglalkozó modern szociálpszicholgiai elméleteket és emprikus eredményeket. A szociálpszichológiai szótzár által  használt “ember” és “társadalom” szavak jelentése a nyugati kultúrkör individualizációs fejlődésének tertmékei. A szociálpszichológia része és egyben reprezentálója ennek a fejlődősnek. A félév során az “Én” és az “Identitás” közötti kör szociálpszichológiai jelenségeinek megtárgyalására kerül sor.

Követelemények

A félévet irásos tesz zárja, mely az előadások anyagának ismeretét méri.

Menetrend

II.21

Az ember mint meghatározatlan állat.

Az ember önmeghatározása. Az én és a Másik. A társas helyezet, és a társas hatások. Az inrterszubjektivitás. Interakció és kommunikéció-

III.7

A másik személy és a kapcsoolatok

 

A személy mimnt megismerési őprobléma. A formális és az informális kapcslatok. Szerepek, szerepkonfliktusok

III.28

A kiscsoport és a tmeg

A csoportjelensége. Az én diffúziója a tömegben

IV.11

A társadalmi megismerés

Tények, értékek. Megértés és magyarázat. Vélemény, nézet, attitűd, kognitiív egyensúly

IV.25

Társadalmi nagycsoportok

V.2

Előíéletek, szetereotípikák, Kiasebbség.-többség viszony, társdalmi identitás

Személyes és társadalmi identitás. Esszencialista és kosntruktivista elméletek. Identitás barratívák. Közösség és egyén. Egy új identitás-őercepció kísérlet eredményei

 

Irodalom

 

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest:Osiris