Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

 

2013/2014-es tanév. I. félév.

 

 

Szociálpszichológia II. (elmélet és gyakorlat)

 

A Szociálpszichológia II. folytatja a Szociálpszichológia I. által megkezdett elméleti és gyakorlati stúdiumokat. A Szociálpszichológia I. esetében az volt a kérdés, hogy miként él az ember a társdalomban. Most azt a kérdést vizsgáljuk, hogy miként él a társadalom az emberben. A félév során kitüntetett figyelmet szentelünk a kognitív szociálpszichológia problémáinak, beleértve az attitűdök, a racionalizáció, az önigazolás, a döntés valamint az identitást érintő társadalmi nagycsoportok témaköreit. A kurzus során a digitális egyetem e-learning anyagait használjuk, ugyanúgy mint az első félévben (SPP”). A használathoz minden hallgató személyes azonosítót kap a Szociológiai Intézetben.

 

Követelmények

 

Az online (SZP2)  kurzus rendszeres látogatása.. A demonstrációkban bemutatott kísérletek elvégzése. Az előadások és gyakorlatok látogstása. A gyakorlati feladatok elvégzése.

 

Irodalom

 

Aronson, E. 2010. Történtek hibák (de nem én tehetek róluk). Az önigazolás lélektana. Budapest: Ab Ovo.

 

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 172-185., 204-301, 455-533.

 

Csepeli Gy., Prazsák G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Budapest: Apeiron.

 

Menetrend

IX.12. 10-12

 

A társadalmi megismerés.

 

A bizonytalanság és redukciója. Jelentés-éhség. A megérés és a magyarázat. Az értékelés-. Önvédelem, affiliációs szükségletek.A hétköznapi tudás. Tipizációk, relevanciák. A szociális reprezentációk.

 

A vélemény, a nézet és a nézetrendszer

 

Begyázatlanság és beágyazódás. (kogniitv, szociális, szituatív, személyiség)

 

12-14

 

A felsőtárkányi terepkutatás elindítása

 

Okt.3. 10-12

 

Az attitűdök a kognitiv egyensúly

 

Az attitűdök funkciói. Az attitűdök kutatása. Az kognitív egyensúly (Heider, Festinger, Osgood.)

 

A döntés

 

A döntési helyzet felmerülse. Kívánatosság és valószínűség konfliktusa. Döntési hibák

 

12-14

 

Skálák, F skála, SDO skála

 

Nov. 14. 10-12

 

Értékek

 

A „Semmi” válaszfala. Érték és élet.  Értékek a személyiségben és a társadalomban.

 

Rokeach, Schwart, Váriné Szilágyi Bolya

 

 

Autonómia

 

Prazsák Gergő kutatása (liminalitás és értékek)

 

 

12-14

 

Kvalitatív kutatás

 

Nem beavatkozó módszerek,

 

A kísérlet

 

 

 

Dec.5. 10-12

 

A társadalmi nagycsoportok

 

A csoportok teremtése.  ketegorizáció, a sztereotipizáció és az előítéletek

 

Társadalmi identitás

 

Az „én” és a „mi”. Tajfel és Turner társadalmi identitás elmélete-

 

12-14.

 

Hallgatói prezentációk

 

 Beszámoló a felsőtárkányi terepkutatásról.