Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet

Kulturális antropológia BA nappali tagozat

2013/2014 II. félévSzociálpszichológia

 Előadó: Csepeli György

Csütörtök 10-12A Szociálpszichológia tárgy célja, hogy a kulturális antropológia szakos hallgatók megismerjék az egyén és a társalom közötti közvetítésekkel foglalkozó modern szociálpszichológiai elméleteket és empirikus eredményeket. A szociálpszichológiai szótár által használt „ember” és „társadalom” szavak jelentése a nyugati kultúrkör individualizációs fejlődésének termékei. A félév során az „Én” és az „Identitás” közötti kör szociálpszichológiai jelenségeinek megtárgyalására kerül sor.

Követelmények

Rendszeres óralátogatás. Félév közben egy zárthelyi, a félév végén írásos vizsga.

Menetrend

II.13. Az ember mint meghatározatlan állat

Az ember önmeghatározása. Az én és a Másik. A társas helyzet és a társas hatások. Interakció és kommunikáció. A nyelv szemiotikai, kommunikációs, kognitív és cselekvési aspektusai.

II.20. Az én

II. 27. A másik

III. 6. Az interakció

III.13. A kommunikáció

III.27. A személyközi kapcsolat

IV.3. A kiscsoport

IV.10. A tömeg

IV.17. tavaszi szünet

IV.24. Társadalmi megismerés

V. 8. A társadalmi nagycsoportok, előítéletek, sztereotípiák

V.15. Társadalmi identitás

Kötelező irodalom

Csepeli Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest:Kossuth

Ajánlott irodalom

Lengyel Zs. 2002. Szociálpszichológia szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris