Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet

2015-2016 I. félév

Csepeli György

időpont: csütörtök 14.00-16.00Bevezetés a pszichoanalízisbe

A tantárgy feladata, hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára a fejlődés-és személyiség lélektan alapvető kérdéseibe, eligazítson a legfontosabb elméletekben. A félév végére a hallgatók képet alkotnak a személyiségről és a személyiséggé válás útjairól a modern nyugati társadalomban.

Számonkérés

Minden hallgató az előadóval egyeztetve a félév végén egy 10-12 oldalas esszét ír a pszichoanalízis valamelyik kulcs problémájáról.Menetrend

IX. 10. A pszichonalízis filozófiai előzményei

Irodalom

Nietzsche, F.  A tragédia születése

Platon, Phaidrosz. Budapest, Atlantisz. 2005IX. 17

Film

Bertolucci: A megalkuvó

IX. 24 

Film

Bunuel: A nap szépe

X. 1.

Film

Pasolini, Oidipusz király

X.8 A pszichoanalízis születésének társadalmi környezete.

Irodalom

Schorske, C.E. 1998. Bécsi századvég. Budapest: Helikon

X. 15. A pszichoanalízis felfedezése

A hisztéria, az álmok, a mindennapi élet pszichpatológiája

Irodalom

Freud, S.  Álomfejtés. Budapest: Helikon. É.n

Freud, S. A mindennapi élet pszichopatológiája. Budapest: Libri 2006

X. 30. Az orthodox pszichoanalítikus elmélet

Az örömelv és a valóságelv. Elsődleges és másodlagos folyamatok. Az elfojtás. Az ösztönén, az én és a felettes én. Totem és tabu

Freud, S. 2012. Bevezetés a pszichoanalízisbe.

XI. 13. Mitosz, művészet és pszichoanalízis

A nyugati kultúra a pszichoanalizis tükrében

Irodalom

Paneth G. 1985. A labirintus járataiban. Pszichiátria, kultúra, klinikum

XI.20. A kollektív tudattalan

A személyes és a kollektív. Az archetípusok.

Irodalom

Jung,C.G. 1993.Bevezetés a tudattalan pszochológiájába. Budapest: Európa

XI.27. A pszichoanalízis budapesti iskolája

Irodalom

Erős, F.Lénárd, K., Bókay A. 2008. (szerk.) Typus Budapestiensis. Budapest: Thalassa.

XII.3. A sorsanalízis

Öröklés és szabadság az emberi életben.

Irodalom

Szondi L. 1987. Káin a törvényszegő. Mózes a törvényalkotó. Budapest: Gondolat

XII.10. Poszt-freudizmus

A freudizmus találkozása a marxizmussal.  A társadalmi struktúra és aszemélyiség-struktúra korresponenciái.

Irodalom

Erős F. 1986. Pszicboanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. Budapest: Gondolat