Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet

2013-2014 II. félév

Csepeli GyörgyFejlődés és Személyiségpszichológia

A tantárgy feladata, hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára a fejlődés-és személyiség lélektan alapvető kérdéseibe, eligazítson a legfontosabb elméletekben. A félév végére a hallgatók képet alkotnak a személyiségről és a személyiséggé válás útjairól a modern nyugati társadalomban.

Követelmények

Rendszeres óralátogatás, egy rövid zárthelyi megírása és a kurzus végén írásbeli vizsga.

Menetrend

 

II.13. A gének és a mémek

A fejlődés lélektan alap dilemmája, hogy a természet vagy a társadalmi környezet (társadalmi réteg, kultúra, társadalmi hálózat, családi klíma) hat-e jobban a fejlődésre.

II. 20. Csecsemőkor

Az emberi csecsemő félkész lény. Hosszú idő, amíg megfelelő környezeti hatásokat feltételezve eléri a kisgyermekkort.

II. 27. Kisgyermekkor

Ez az időszak a gyermek életében a leggazdagabb. A legtöbb lehetőség most nyílik meg a gyermek előtt.

III.6. Iskoláskor

A társadalmi beilleszkedéshez vezető út döntő fontosságú állomása az iskoláskor. Természetesen az sem mindegy, hogy milyen az iskola, ahova a gyermek jár.

III.13. Serdülőkor

A biológiai érettség és a társadalmi éretlenség konfliktusa jellemzi ezt az időszakot, mely a legnehezebb a modern társadalomban felnövekvő ember életében.

III.27. Truffaut filmje: A vad gyerek

A film egy érdekes természetes kísérletet mutat be egy gyermek tragédiájáról, aki szülők társadalmi környezete nélkül nőtt fel.

IV. 3. Személyiség és kultúra

A személyiség alapjai individuálisak, genetikailag meghatározottak, de hogy mi érvényesül az adottságokból, azt legszélesebb értelemben a kultúra értékei, normái, szocializációs gyakorlatai szabják meg.

IV.10. Személyiségvonások és típusok

Az egyes személyiségvonások nem véletlenszerűen járnak együtt, hanem típusos alakzatokat vesznek fel. A személyiség megismerésének bizonytalanságait jelzi, hogy nagyon sokféle tipológia van.

IV. 17. tavaszi szünet

IV.24. Pszichoanalitikus személyiségelméletek

Freud és követői a XX. század elején egy nagy hatású személyiség elméletet hoztak létre, melynek lényege a tudattalan dinamikája, harca a személyes és a társadalmi tudatos tartalmakkal.

V. 8. A személyiség mint projekt. Önmegvalósítás

Maslow személyiség fejlődési elméletét mutatjuk be az órán.

V.15. Személyiségzavarok

A „normális” megismerésének királyi útja a deviáns megismerése. A lelki élet kórformái a szociopátia, a neurózis, a pszichózis jellegzetes személyiségzavarokat eredményeznek, melyet sok esetben rejtve maradnak.Irodalom

Carver, Ch.S., Scheier, M.. F. 2006. Személyiségpszichológia. Budapest:Osiris 76-435.

Paneth G. 2003. A labirintus járatai. Budapest: Animula

Erikson, E,H. 2003. Gyermekkor és társadalom

Somlai, P. 2013. A család. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Budapest: Napvilág.