Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet

2014-2015 II. félév

Csepeli GyörgySzemélyiség- és fejlődéslélektan

A személyiség- és fejlődéslélektan megismerése adja az alapokat az emberi élet megértéséhez. Minden amit tudunk, érzünk felnőttként, kívülről, a szociális hatások révén vált bensőnkké. A félév során megismerkedünk az interiorizációs folyamatokkal, melyek jellegzetes fejlődési fázisokhoz kötötten kezdődnek el. A fejlődés egyszerre belső, biológiai erők és külső, társas erők műve.

Menetrend

1. Természeti és társadalmi tényezők az emberi fejlődésben (február 12.)

Truffaut “Vad gyerek” c. filmje

Kérdés: Victor be fog-e majd illeszkedni a társadalomba (házi dolgozat)2. Mivé fejlődünk? (február 19.)

A végtelenség elviselhetetlensége

A végtelenség a fizikai világban (apieron)

A végtelenség az egyes emberben

A végtelenség a társas világban (emberek végtelen sora)

A végtelenséggel való megbirkózás képességének megjelenése

A meghatározatlanság meghatározásának képessége

Autonómia (Felnőttség)3. Szakosított fejlődés (fejlődési területek) február 26.

Kognitív fejlődés (megértés, magyarázat, gondolkodás, IQ)

Társas fejlődés (társas-társadalmi valóság megértése, magyarázata)

Érzelmi fejlődés (pozitív-negatív, ambivalens)

Érzékenységek (esztétika, vallás, gazdaság, politika)4. Személyiség fejlődés (március 5.)

Én-fejlődés

Identitás fejlődés

Konfliktus kezelés

Nyitottság-zártság

Típusok5. Nemi fejlődés (március 12)

Kromoszómák

Férfiak-nők testi jegyei

Lányok gyorsabb, fiúk lassúbb fejlődése

Azonosulás, azonosítás

Gender (test és szerep)6. A fejlődés zavarai, zsákutcái (március 19)

Értelmi fogyatékosság

Szociális fogyatékosság

Személyiségzavarok

Auitmizmus stb.

Nemi fejlődés zsákutcái7. A fejlődés eszközei (március 26.)

Gének

Mémek

Jelentős másik

Társas környezet

Nyelv

Játék

Nature-/nurture8. Fejlődés-elméletek (április 2.)

Freud

Piaget

Mead

Erikson9. Fejlődési fázisok (április 9)

Csecsemőkör

Kisgyermekkor

Óvodáskor

Kisiskoláskor10. Pályaválasztás/Érvényesülés (április 16)

Érdeklődés

Értékek

Vonatkozási csoportok

Családi hatások

Szerep-modellek11. “Losers” (április 23)

Pszichopátia

Deviancia

Anómia12. Serdülőkor (április 30)

Truffaut: 400 csapás13. Serdülőkor –Ifjúkor (május 7)Irodalom

Peck, D.-Whitlow, D. 1983. Személyiségelméletek. Budapest: Gondolat

Ranschburg J. 2014. Szeretet, erkölcs, autonómia. Budapest: Saxum