2015/16 tanév. II. félév

 

Miskolci Egyetem

Szociológiai Intézet

 

Szociálpszichológia

 

Előadó: Csepeli György

 

A tantárgy célja

A Szociálpszichológia c. tárgy célja a hallgatók bevezetése a szociálpszichológia alapfogalmaiba. A félév során a hallgatók megismerkednek a par excellence szociálpszichológiai szemlélettel, a szociálpszichológiai jelenségek elhelyezkedésével a társadalmi jelenségek sorában. Bevezetést kapnak a hallgatók a szociálpszichológia interaktv és kognitív paradigmáiba, megismerkednek a középfokú elméletekkel, és a kiemelkedő szerzőkkel.

 

Menetrend

 

Február 11. Az „én” és a Másik

 

Szász János „Az infánsnő születésnapja”.

 

Február 18.  A személypercepció

 

Ki a másik? Ki vagyok én?

 

Február 25   A kommunikáció

 

A jeltől a társas cselekvésig. Metakommunikáció.

 

Március 3  Az interakció

 

A társas függőség mintázatai. Együttműködés, verseny, harc.

 

Március 10. A személyközi viszony

 

Vonzás és taszítás a személyek között

 

Március 17.  A szerep

 

Tettetés vagy autentikus társas viselkedés?

 

Március  24  A társas kiscsoport.

 

Szolidaritás és produktivitás a kiscsoportban

 

Március 31 Vezetés

 

Vas Judit: Módszerek. Autoriter, demokratikus és laissez faire stílus

 

Áptilis 7  Tömeg

 

Regresszív társas viselkedés

 

Április 14.

 

Szociálpszichológiai kíséretek (Aronson, Milgram, Zimbardo)

 

Április 21. A vélemény és a  nézet

 

A társadalmilag meghatározott megismerés alapjai

 

Április 28. Az attitűdök

 

Az attitűdök szerepe a társadalmi megismerésben. Funkciók.

 

 

Május 5 Az előítéletek

 

Kategorizáció, társadalmi nagycsoportok, csoportközi viszonyok

 

 

Irodalom

 

Csepeli, Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth