2019/20 tanév. I. félév

Miskolci Egyetem

BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

Bevezetés a szociálpszichológiába

Előadás (Szociológia BA II., Szociális munka BA I. és Politikatudományok BA I. szakos hallgatóknak)

A tárgy célja

Az előadások bevezetést nyújtanak a szociálpszichológia legfontosabb témáiba, végig vezetve a hallgatókat az “én”-től az “identitás”-ig vezető körkörös úton. A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológia interaktív és kognitív ágaival. A kurzus célja, hogy sok mindennapi példával megvilágítva megértesse a hallgatókkal, hogy a szociálpszichológiai tudás mindenkiben ott van, de elméleti rendszerezés, fogalmi tisztázás híján ez a tudás kevéssé hasznosul az ön-és társismeretben. A kurzus célja az ön-és társismeret szintjének emelése, a társadalmilag konstruált valóságban való eligazodás fokozása.

Követelmények

Rendszeres óralátogatás, a félév végén egy írásos ismeretfelmérő teszt kitöltése

 

minden péntek 14-15.30

Menetrend

Szeptember 14

Az én és a másik

Szeptember 21

Az interakció

Szeptember 28

A kommunikáció

Október 4

Az interperszonális kapcsolat

Október 11

A szerep

Október 18

A társas kiscsoport

Október 25

A tömeg

November 8

A vélemény és a nézet

November 15

Az attitűdök

November 22

Az előítélet és a sztereotipa

November 29

Az értékek

December 6

Az identitás

Irodalom

 

Csepeli, Gy. 2016. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth. 27-319. 329-358.

Fiske, S.T 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris

Murányi I. 2006. Identitás és előítélet. Budapest: UMK