2012/2013 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia TanszékPolitikai antropológia (KAN15)Idő:

péntek 8.30-10.00

Hely:

Északi Tömb 2.54

Oktató:

Csepeli GyörgyA tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a politikai antropológia kialakulástörténetével, bevezetést nyertnek a politikai antropológia irányzataival és iskoláival. A kurzus középpontjában a hatalom antropológiája áll, melyet Carl Schmitt, Martin Heidegger megközelítése alapján tárgyalunk. Esettanulmányok, filmek, kvalitatív vizsgálati eredmények segítségével rekonstruáljuk a „politikai” jelentéseket meghatározó társadalmi, társadalomlélektani és kulturális antropológiai teret.Követelmények

Az előadások látogatása ajánlott. A félév végén a hallgatók egy tesztet töltenek ki. A tesz kitöltésének feltétele, hogy a hallga egy 10-12 oldalas politikai antropológiai esszét ír saját kutatás alapján.Menetrend

II. 17. A politikai antropológia kialakulása (A.Gergely)

A politikai antropológia kiválása a kulturális antropológiából.

II.24 A politikai antropológia irányzatai és iskolái (A.Gergely)

A funkcionalista, strukturalista és poszt-strukturalista irányzatok. Globalitás és lokalitás. Intézmény és cselekvés

III.2. Új antropológiai felismerések (Prazsák G.)

Az ember eredetére vonatkozó uj kutatások eredmnyei. A szemiózis kezdetei. A „szociális agy” elmélete. A Dunbar-féle szám.

III.9. Az ember meghatározatlansága.

Az ember mint a Semmi helytartója. Az ember meghatározatlansága. A meghatározás kényszere. Célok, eszközök, kommunikáció, kultúra. Szocializáció: érés és nevelés.

III.16. A politikai rendszer kifejlődése

A horda, a törzs, a főnökség. Városállamok és birodalmak.

III.23. άπειρος

Káosz és rend. Az állam és a szuverén hatalom. A hatalom mint üres hely. A politikus “én”-je

III. 30 A politikai tér határtalansága és lehatárolása (Vági Z.)

A népirtás.

IV. 13.A „végleges megoldás” (Vági Z.)

IV. 20. A „politikai” jelentése

Carl Schmitt politikai antropológiája. Döntés. Kényszer és szabadság. Teremtés és rombolás. A politikai cselekvés dimenziói.

IV. 27. Endre László-Adolf Eichmann (Vági Z.)

V. 4.A politikus szerepe

Ön-prezentáció. A színlelés. Szerepkonfliktusok. A politikus szerepkészlete

V.11 (Pázmány nap)

V.18. Politikai kommunikáció

Fordított Grice-i maximák. Permanens kommunikáció. Válság, botrány, manipuláció, kampány. Politikai intelligencia.Irodalom

Abeles, M. 2001. Az állam antropológiája. Budapest:Századvég

A.Gergely, A. 1996. Politikai antropológia (Interdiszciplináris közelítések). MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek. 8.

Csepeli Gy. http://www.zoonpolitikon.hu

Lewellen, T.C. Political Anthropology. An Introduction. Bwergin and Garvey.

Ranschburg, J. 2011. A hatalom mámora.  Élet és Irodalom. I. 14.

Weber, M. 2009. Politikai szociológia. Politikai közösségek. Az uralom. Budapest: Helikon

Zentai, V. (szerk.) 1997. Politikai antropológia. Budapest:Osiris