2013/2014 II. félévEötvös Loránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológia TanszékPolitikai antropológia (KAN15)Idő:

péntek 8.30-10.00

Hely:

Északi Tömb 2.54

Előadók: Csepeli György, A.Gergely András, Prazsák Gergő, Szabó Miklós, Vági ZoltánA tantárgy célja

A félév során a hallgatók megismerkednek a politikai antropológia kialakulásának történetével, irányzataival és iskoláival. Esettanulmányok, filmek, kvalitatív vizsgálati eredmények segítségével rekonstruáljuk a „politikai” jelentéseket meghatározó társadalmi, társadalomlélektani és kulturális antropológiai teret.Követelmények

Az előadások látogatása ajánlott. A félév végén a hallgatók egy tesztet töltenek ki. A tesz kitöltésének feltétele, hogy a hallgató egy 10-12 oldalas politikai antropológiai esszét ír saját kutatás alapján.Menetrend

II. 14. A politikai antropológia kialakulása (A.Gergely András)

A politikai antropológiai gondolkodás megjelenése az ókori görög és római filozófiában. A politikai antropológia előzményei. Leválása a kulturális antropológiáról.

II.21. Irányzatok és iskolák (A.Gergely András)

A funkcionalista, strukturalista és poszt-strukturalista irányzatok. A globalitás és lokalitás. Intézmény és cselekvés.

II.28. Az állam antropológiája (A. Gergely András)

Abeles fogalom rendszere, módszere és eredményei.

III.7. Új antropológiai felismerések (Prazsák Gergő)

Az ember eredetére vonatkozó új kutatások eredményei. A szemiózis kezdetei. A „szociális agy” elmélete. A Dunbar-féle szám.

III.14. Az ember meghatározatlansága (Csepeli György)

Az ember, mint a Semmi helytartója. Az ember meghatározatlansága (Gehlen). A meghatározás kényszere. Célok, eszközök, cselekvés, kommunikáció. Szocializáció: érés és nevelés.

III.21. A politikai rendszer kifejlődése (Szabó Miklós)

A horda, a törzs, és a főnökség. Birodalmak, városállamok: a demokrácia bölcsője.

III. 28. άπειρος (Csepeli György)

Káosz és rend. Az állam és a szuverén hatalom. A hatalom, mint üres hely. A politikus „én”-je.

IV. 4. A politikus funkciói (Csepeli György)

Carl Schmitt politikai antropológiája. Döntés. Döntési nehézségek. Kényszer és szabadság. Teremtés és pusztítás. A politikai cselekvés dimenziói.

IV. 11. A politikus szerepe (Csepeli György)

Ön-reprezentáció. A színlelés. Szerepek és konfliktusok. A politikusi szerepkészlet szegmentációja.

IV. 18. Tavaszi szünet

IV. 25. Politikai kommunikáció (Csepeli György)

A fordított Grice-i maximák. Permanens kommunikáció. Válság, botrány, manipuláció, kampány. Politikai intelligencia.

V. 2. A politikai tér határtalansága és lehatárolása: népirtás (Vági Zoltán)

Komparatív genocídiumanalízis: pogromok, etnikai tisztogatások, népirtások. „Modern” népirtások: örmények, kommunisták, khmerek, bosnyákok.

V.9 (Pázmány nap)

V.16. A végrehajtók: arctalan bürokraták és idealista tömeggyilkosok (Vági Zoltán)

Hétköznapi gyilkosok – avagy a gonosz banalitása. Párhuzamos esettanulmányok: Endre László és Adolf Eichmann.Irodalom

Abélés, Marc: Az állam antropológiája. (Századvég, Budapest, 2007)

Digitális tananyagok:

Csepeli György: Politikai antropológiai előadások. Wikipedagógiai elektronikus tananyag: http://www.zoonpolitikon.hu

Csepeli Gy. 2013. A hatalom anatómiája. Budapest: Kossuth

A. Gergely András: Politikai antropológia. Interdiszciplináris közelítések. (MTA PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek. 8., Budapest, 1996.)

Ted C. Lewellen: Political Anthropology. An Introduction. (Preager, Westport Connecticut-London, 2003)

Ranschburg Jenő: A hatalom mámora. (In: Élet és Irodalom. 2011. 01.14.)

Valentino, Benjamin. 2005. Final Solutions Mass Killing and Genocide in the 20th Century.Ithaca, London: Cornell University Press

Max Weber: Politikai szociológia. Politikai közösségek. Az uralom. (Helikon, Budapest, 2009)

Zentai Viola (szerk.): Politikai antropológia. Szöveggyűjtemény. (Osiris, Budapest, 1997)