2015/2016 tanév. II. félév.

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia TanszékSzociálpszichológiaIdőpont: Kedd 10.00-11.30

Hely: Északi tömb, konferenciaterem, -1.75

Előadó: Csepeli GyörgyA kurzus célja

A Szociálpszichológia c. tárgy célja a hallgatók bevezetése a szociálpszichológiai alapfogalmakba, a szociálpszichológiai szemlélet megismertetése és a szociálpszichológiai jelenségek elhelyezése a társadalmi jelenségek sorában. A kurzus során a hallgatók megismerik az interaktív és kognitív szociálpszichológia alapvető paradigmáit, középfokú elméleteit, szerzőit.MenetrendII. 9. Az én és a Másik

Szász János „Az infánsnő születésnapja” (dolgozat: Miért kellett meghalnia a törpének?)

Az én elméletei.II.16. A személypercepció

Az idegenség. Ki a másik? 

 

II. 23. A kommunikáció

Az idegenség feloldása.

A jeltől a cselekvésig. Metakommunikáció

 

III.1 Az interakció

A társas függőség mintázatai. Harc, együttműködés, versengés, harc.

 

III. 8 A személyközi viszony

A vonzás és a taszítás a személyek között

 

III.15 Nemzeti ünnep

 

III. 22 Tavaszi szünet

 

III. 29. A szerep

Tettetés vagy autentikus társas viselkedés? Szerepelvárosok, szerepkészlet, szerepkonfliktusok.

 

IV 5. A társas kiscsoport

Szolidaritás és produktivitás a kiscsoportokban. Az unifikáció.

 

IV. 12. Vezetés

Vas Judit: Módszerek. Autoriter, demokratikus és laissez faire vezetési stíéusok.  (házi dolgozat: Mikor, melyik vezetési stílus a hatékonyabb?

 

IV. 19.  Tömeg

Regresszív társas viselkedés. Destruktív és konstruktív folyamatok a tömegben

 

IV. 26 . A társadalmilag meghatározott viselkedéls

A “tudás fája”. Tények és értékek. Vémemények, nézetek, attitűdök, értékek

 

V.3. Az előítéletek

Társadalmi nagycsoportok meg(nem)ismerése. Rasszizmus, xenophobia.V. 10. Csoportprezentációk

 

Számonkérés

A hallgatók  csoportokat alakítanak, s egy-egy csoport egy maga által választott, az előadó által jóváhagyott témát kidolgoz, s azt az utolsó órán 10 perces előadásban bemutatja. A prezentáció a vizsga előfeltétele.

A félévet vizsga követi, melynek formája írásos teszt.Irodalom

Csepeli, Gy. 2014. Szoccálpszichológia mindenkiben. Budapest:Kossuth . 32-184. 187-252. 273-328.  329-338.