ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológiai Tanszék

2016/17 tanév. II. félévSzociálpszichológia

 

A tárgy célja

A Szociálpszichológia c. tárgy célja a hallgatók bevezetése a szociálpszichológiai alapfogalmakba, a szociálpszichológiai szemlélet megismertetése és a szociálpszichológiai jelenségek elhelyezése a társadalmi jelenségek sorában.  A kurzus során a hallgatók megismerik az interaktív és kognitív szociálpszichológia alapvető paradigmáit, középfokú elméleteit, szerzőit.

 

Oktató:

 

Csepeli György, Dessewffy Tibor, Nagy Zsófia

 

Idő:

 

Hétfő 8.00.-9.30

 

Hely: Északi Tömb. Konferenciaterem. -1.75

 

Menetrend

 

II. 13. A szociálpszichológia mibenléte.

A szociálpszichológiai tudás sajátszerűsége. A szociálpszichológia nyelve, elméletei, szerzői, módszerei. Az egyén a társadalomban és a társadalom az egyénben.Önismeret és társismeret.

Csepeli György

 

 

II. 20. Az én és a Másik

Szász János „Az infánsnő születésnapja” (dolgozat: Miért kellett meghalnia a törpének?)

Az én elméletei.

Csepeli György

 

II.27. A személypercepció

Az idegenség. Ki a másik? 

Nagy Zsófia

 

III.6 A kommunikáció

Az idegenség feloldása.

A jeltől a cselekvésig. Metakommunikáció

Csepeli György

 

III.13. Az interakció

A társas függőség mintázatai. Harc, együttműködés, versengés, harc.

Nagy Zsófia

 

III. 20. A személyközi viszony

A vonzás és a taszítás a személyek között

Csepeli György

 

III. 27. A szerep

Tettetés vagy autentikus társas viselkedés? Szerepelvárosok, szerepkészlet, szerepkonfliktusok.

Dessewffy Tibor

 

IV 3. A társas kiscsoport

Szolidaritás és produktivitás a kiscsoportokban. Az unifikáció.

Nagy Zsófia

 

IV. 10. A tömeg.

Regresszív társas viselkedés. Destruktív és konstruktív folyamatok a tömegben.

Csepeli György

 

IV. 17 Húsvét hétfő

 

IV. 24. A társadalmilag meghatározott tudás

A “tudás fája”. A véleményektől az értékekig.

Csepeli György

 

V.1. Munka ünnepe

 

V.8. Csoportprezentációk 1.

 

V.15. Csoportprezentációk 2.  A társadalmilag meghatározott viselkedés

A “tudás fája”. Tények és értékek. Vémemények, nézetek, attitűdök, értékek

 

 

Számonkérés

 

A hallgatók  PhD-hallgatók vezetésével kiscsoportokat alakítanak. Egy-egy csoport egy maga által választott, az előadók által jóváhagyott témát kidolgoz, s azt az utolsó két óra valamelyikén 10-15 perces előadásban bemutatja. A prezentáció a vizsga előfeltétele.

 

A félévet vizsga követi, melynek formája írásos lesz.

 

 

 

Irodalom

 

Csepeli, Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest:Kossuth . 32-184. 187-252. 273-328.  329-338.