ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia tanszék

2018/19 tanév. II. félévBevezetés a szociálpszichológiába

Időpont: Kedd, 8.30-10.00

Hely: Konferenciaterem

 

Előadók: Csepeli György, Dessewffy Tibor, Nagy ZsófiaA tárgy célja

Az előadások bevezetést nyújtanak a szociálpszichológia legfontosabb témáiba, végig vezetve a hallgatókat az én”-től az “identitás”-ig vezető körkörös úton. A hallgatók megismerkednek a szociálpszichológia interaktív és kognitív ágaival. A kurzus célja, hogy sok mindennapi példával megvilágítva megértesse a hallgatókkal, hogy a szociálpszichológiai tudás mindenkiben ott van, de elméleti rendszerezés, fogalmi tisztázás híján ez a tudás kevéssé hasznosul az ön-és társismeretben. A kurzus célja az ön-és társismeret szintjének emelése, a társadalmilag konstruált valóságban való eligazodás fokozása.

Követelmények: Rendszeres óralátogatás, a félév végén egy írásos ismeretfelmérő teszt kitöltése

Menetrend

II. 12 A szociálpszichológia tárgya (Nagy Zsófia)

II.19 Az én

II.26 A Másik

III.5 A szociális interakció

III.12 Az interperszonális kapcsolat

III.19 A szerep (Dessewffy Tibor)

III.26 A társas kiscsoport (Dessewffy Tibor)

IV.2 A tömeg

IV.9 A vélemény és a nézet

IV.16 Az attitűdök

IV. 23 – TAVASZI SZÜNET

IV.30 Az értékek (Nagy Zsófia)

V.7 A társadalmi nagycsoportok (Nagy Zsófia)

V.14 Előítéletek és sztereotípiákIrodalom

Kötelező irodalom

Csepeli, Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth

Ajánlott irodalom

Hunyady, Gy. 2016. Jelentörténeti szociálpszichológia. Budapest: Eötvös