Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Szociológiai Intézet

 

2016/17-es tanév. II. félévSzociálpszichológia gyakorlat

 A tárgy célja 

A Szociálpszichológia gyakorlat tárgy célja a hallgatók megismertetése a szociálpszichológiai ismeretek megszerzésének módszereivel, a fontosabb kísérletekkel, a kísérleti eredmények általánosíthatóságával és a nyugati kultúrához való kötöttségével kapcsolatos problémákkal.

 A gyakorlatokat filmek, filmrészletek, kísérleti demonstrációk és viták színesítik.

 

Követelmények

 

Rendszeres óralátogatás, aktivitás, a félév végén szóbeli vizsga

 

Menetrend

 

II.10. 12-13.30

 

A szociálpszichológiai kísérletezés.

 

A kísérlet mint módszer. Kísérlet a szociálpszichológiában. Természetes és laboratóriumi kísérletek. Független és függő változók. Aronson, Milgram, Zimbardo kísérletei

 

 

II.21. 12-13.30

 

Kultúrák ütközése

 

A testtel való bánás. A nemek közötti kapcsolatok. Az étkezés. Az értékek különbségei. A félreértés. A gyanakvás. Az interkulturális frusztráció. Ideológizálás. Konfliktus.

 

 

III.10 12-13.30

 

A vezetés

 

Kurt Lewin kísérlete. A Módszerek c. film. A vezető és a vezetettek: Mérei F. kísérlete. A hatalom és a személyiség.

 

 

III.24 12.13.30

 

A hálózat

 

A kis csoportok kutatása. A személyek választása. A hálózatkutatás. Erős és gyenge kapcsolatok. Skálafüggetlenség. Kis világok.

 

 

IV.7.  12.13.30

 

Attribúció

 

Az értelmezés kényszere. Heider és Simmel kísérlete.

 

IV.21. 12.13.30

 

Attitűdmérés

 

Attitűdmérő skálák. Skálaszerkesztés. Osgood, Likert, Thurston skálák. F skála, Szociális dominancia skála.

 

V.5.    12.-13.30

 

Csoportközi kísérletek

 

Sherif kísérletei, a konfliktus indukciója és redukciója. Tajfel kísérletei, a minimális csoport identitás hatásai. Kisebbség percepció: lluzorikus korrelációs kisérletek

 

 

Irodalom

 

Csepeli, Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth

 

114-157, 168-177, 205-272, 302-338.