1996

Csepeli György – Örkény Antal: A nemzeti büszkeség könnyűsége (Élet és Irodalom, 1996.07.05)

Csepeli György - Örkény Antal: Jelképek és eszmék az európai nemzeti himnuszokban (Régió, 1996/2)

Csepeli György – Örkény Antal: Megérkezés, menekülés, kihívás, 1996/2

Csepeli György: Kisebbség és képzelet (a BM Rendőrtiszti Akadémián, 1996 február 24-én elhangzott előadás rövidített szövege)

Csepeli György: Vérvád és politika (In.: Vérvádak üzenete, szerk. Győri Anna. Budapest, Minoritás Alapítvány, 1996.)

Csepeli György: Gyöngyhalászat (In.: Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. Szerk.: Gagyi József. Csíkszereda, KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Pro-Print Könyvkiadó, 1996)VISSZA