2009

Csepeli György – Prazsák Gerg§, 2009. Új szegénység. In: [Vész] jelzések a kultúráról. szerk. Antalóczy T. - Füstös L. - Hankiss E. Budapest. MTA PTI.

Csepeli György – Prazsák Gerg§: Új technológiák – kommunikációs rétegz§dés – társadalmi státusz. In: Információs Társadalom 2009/2

Csepeli György: Álarcosbál a blogteremben – A névtelenség hatásai az új médium révén történ§ kommunikációban

VISSZA